Arvamused

This post is also available in: English, Portuguese, Brazil

Suzana Avelar

Suzana Avelar

Suzana Avelar, São Paulo ülikooli professor, raamatu “Moda, globalização e novas tecnologias” (2009) autor (Brasiilia) on väge uhke “Koos Me Särame” töö üle ning nendib, et töö puudutab suhteid tänapäeval, infoühiskonnas. See on üks võimalus näidata et tehnoloogia ei pea inimesi ainult üksteisest eemaldama, vaid toob ka kokku. Põhiliseks punktiks töö juures peab Suzana küsimust, kuidas suhted toimivad tänapäeval koos informatsiooni ja digitaalsete tehnoloogiatega. Niiet tema arvates, see töö pole ainult suhetest vaid arutleb kuidas asjad toimuvad tänapäeval koos tehnoloogiaga. Ta leiab et see töö on võimalus analüüsida, arutada ja välja tuua kuidas suhted toimivad tänapäeval.

(Videokommentaar portugali keeles)

(Videokommentaar inglise keeles)

Eleni Kronka

Eleni Kronka

Eleni Kronka, ajakirjanik ja ArteModa president (Brasiilia) kommenteerib “Koos Me Särame” ettevõtmist selliselt: Kristi ja Stela initsiatiiv selle projektiga on lihtsalt fantastiline! See on täielikult kooskõlas tänapäeval arutletavate küsimuste ja mõtetega – moe valdkonnas ja tehnoloogia osas. Eleni leiab, et Kristi ning Stela on ühendanud need kaks valdkonda ja lisanud inimliku aspekti, mis ei tohiks puududa meie igapäeva elust, üldiselt elust ega ka uurimustest. Ta ütleb, et on oluline mitte unustada inimlikku aspekti, mis on tegelikult kõige alus.

(Videokommentaar portugali keeles)

Cristina Casagrande

Cristina Casagrande

Cristina Casagrande, ajakirjanik (Brasiilia) õnnitleb Kristit ja Stelat projektivaliku puhul ja rõhutab eripära, et neiud valisid ilusa koha rääkimaks ilusatest mõtetest. Talle meeldis, et projekt räägib perekonna tingimusteta armastusest naise-mehe vaheliste tunnete puudutamise asemel (millest niigi palju räägitakse). Cristina leidis töö väga positiivse olevat ja hindas, et “Koos Me Särame” räägib ajatutest asjadest, nagu humaansus ja tänapäevastest teemadest, nagu tehnoloogia.

(Videokommentaar portugali keeles)

Maurício Araújo, USP ülikooli professor näeb “Koos Me Särame” tööd väga huvitavana eriti nüüdses ühiskonnas kus suhted on muutunud virtuaalsemaks ja inimesed igapäevaelus suhtlevad rohkem distantsilt kui personaalselt. Ta märgib, et projekt illustreerib tehnoloogia kasutamist kiindumuse väljendamiseks ja tõestab, et seda on võimalik teha uuenduslikul ja looval viisil. Maurício leiab, et töö on eriti oluline noormale põlvkonnale, kes on rohkem seotud virtuaalsete suhetega.

(Videokommentaar portugali keeles)

Jäta oma arvamus, kommentaar “Comments” alla !

Post to Twitter Post to Yahoo Buzz Post to Digg Post to Facebook

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.